Cấu trúc NOT ONLY BUT ALSO Sử dụng như thế nào?

Not only but also không còn quá xa lạ với những người học tiếng Anh nói chung và những bạn học TOEIC nói riêng, gần như trong đề thi TOEIC nào cũng xuất hiện cấu trúc này.

Not only …. But also …..
(Không những/Không chỉ…. Mà còn…)

Cùng Anh Ngữ Ms Hoa tìm hiểu not only but also là gì và xem cách sử dụng cấu trúc này trong tiếng Anh nhé !

Cấu trúc not only but also

    1. Not only but also là gì? Sử dụng khi nào?

I am not only handsome but also rich.
(Tôi không những đẹp trai mà còn giàu)
He is famous not only in Viet Nam but also France.
(Anh ấy nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Pháp)

not only but also

Not only… but also… (không những… mà còn… ) được sử dụng khi muốn nối 2 từ, cụm từ có cùng tính chất hay cùng chung chủ ngữ, thường vế sau (but also) sẽ là vế muốn nhấn mạnh hơn so với vế trước (not only)
Đứng sau not onlybut also phải là 2 loại từ giống nhau: Danh từ với danh từ, động từ với động từ.. 

2. Cách sử dụng cấu trúc not only but also

      – Nhấn mạnh danh từ, cụm danh từ

S + V + not only + N + but also + N 

She speaks not only English but also Chinese
(Cô ấy nói không chỉ tiếng Anh mà còn tiếng Trung)

      –  Nhấn mạnh động từ, cụm động từ

S + not only + V + but also + V

Hoang not only dances well but also sings perfectly.
(Hoàng không những nhảy tốt mà còn hát giỏi)

      –  Nhấn mạnh tính từ, cụm tính từ

S + V + not only + Adj + but also + Adj 

I am not only handsome but also rich.
(Tôi không chỉ đẹp trai mà còn giàu)

      – Nhấn mạnh trạng từ

S + V + not only + Adv + but also + Adv 

I said not only clearly but also quickly
(Tôi nói không chỉ rõ ràng mà còn nhanh)

 >> Xem thêm: Cấu trúc ENOUGH trong tiếng Anh

3. Đảo ngữ với not only… but also…

Cấu trúc đảo ngữ được sử dụng khi chúng ta muốn nhấn mạnh hơn nữa ý trong câu.

Not only + trợ động từ/tobe + S + V + but also… 

I not only dance well but also sing perfectly.
=> Not only do I dance well but also sing perfectly.
She speaks not only English but also Chinese.
=> Not only does she speaks English but also Chinese.

Lưu ý: “but also” không nhất thiết phải đi cùng với nhau:
Eg: – She not only passed the exam but got the best mark also.

cấu trúc not only but also

       – Not only did she forget my birthday, but she also didn’t even apologise for forgetting it.

    4. Luyện tập

ViếtLại câu sử dụng cấu trúc not only… but also…
    1.    I can sing. I can dance.
    2.    John is handsome. John is intelligent.
    3.    That boy was dirty and he was lazy, too.
    4.    Mary has both toothache and headache
    5.    He’s betrayed your trust. He’s betrayed your love for him.

Đáp án:

1.    I can not only sing but also dance.
2.    John is not only handsome but also intelligent.
3.    That boy was not only dirty but also lazy.
4.    Mary has not only toothache but also headache.  
5.    He’s betrayed not only your trust but also your love.

      Not only… But also… trong tiếng Anh cũng giống như quan hệ từ trong tiếng Việt, sử dụng cấu trúc này khi chúng ta muốn nhấn mạnh, muốn so sánh về cường độ, mức độ của nội dung mà chúng ta muốn nói. 
Vậy là chúng ta đã kết thúc bài học về cấu trúc Not only… But also… Nếu có thắc mắc gì thì hãy comment ở phía dưới để cô giải đáp sớm nhất nhé !

Các em có thể xem thêm và tiếp tục học các cấu trúc sau đây:
➦ Cấu trúc SUGGEST TẠI ĐÂY
➦ Cấu trúc So, So that… TẠI ĐÂY