Hỗ trợ trực tuyến

Trang chủÝ kiến học viên

Học viên của Tree nói gì?

Phạm Khánh Hòa
Phạm Khánh Hòa
(22 tuổi, Contruction Company, Email: phamkhanhhoa.utc@gmail.com)

"I wanted to give up learning English to learn Korean or Chinese. But I really have found the most important in learning a foreign language, that is not to find once which is easier to learn. Finding a simple way to approach it is more important. I realized that learning English is not as complicated as I had thought. Thank you for all."

Show more
Phạm Thị Huyền Trang
Phạm Thị Huyền Trang
(19 tuổi, Sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân, Email: huyentrang.htpt@gmail.com)

"Sau khóa zero thì em đã tự tin hơn khi đọc tiếng anh, có thể nhìn phiên âm và tự đọc từ mà không sợ sai. Sau lớp logic thì em có thể dịch các bài viết Tiếng anh sang Tiếng Việt và ngược lại 1 cách nhuần nhuyễn hơn cũng như biết cách sử dụng từ điển hợp lí."

Show more

Tin mới nhất